Родительский университет

Положение о родительском университете

чсмчсм

ПАЛАЖЭННЕ

аб бацькоўскім універсітэце

ДУА “Сіцькоўская  базавая школа

 

Агульныя палажэнні

1.1. Сапраўднае Палажэнне распрацавана на падставе інструктыўна-метадычнага пісьма Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь “Асаблівасці арганізацыі сацыяльнай, выхаваўчай і ідэалагічнай работы ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2021/2022 навучальным годзе”, вызначае ўмовы, парадак арганізацыі, напрамкі дзейнасці, структуру бацькоўскага ўніверсітэта.

1.2. Бацькоўскі універсітэт створаны для псіхолага-педагагічнай асветы бацькоў, азнакамлення з інфармацыяй па розных пытанням выхавання, стварэння ўмоў, якія б садзейнічалі развіццю ўзаемаразумення, супрацоўніцтва сям’і і школы.

1.3. У сваёй рабоце ўніверсітэт кіруецца:

Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі;

Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб шлюбу і сям’і;

іншымі нарматыўнымі прававымі актамі Рэспублікі Беларусь, метадычнымі матэрыяламі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь і гэтым Палажэннем.

1.4. Стварэнне бацькоўскага ўніверсітэта не фіксуецца ў Статуце школы.

1.5. Універсітэт знаходзіцца ў непасрэдным падпарадкаванні дырэктара школы.

1.6. Кіраўніцтва і агульную каардынацыю дзейнасці бацькоўскага універсітэта ажыццяўляе намеснік дырэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце.

1.7. Праводзяць заняткі бацькоўскага ўніверсітэта класныя кіраўнікі, педагог сацыяльны, спецыялісты розных абласцей (кадравыя і інфармацыйныя рэсурсы) Міёрскага раёна.

 

Мэты, задачы і напрамкі дзейнасці бацькоўскага ўніверсітэта, ступені рэалізацыі і формы правядзення заняткаў.

2.1. Мэтай стварэння бацькоўскага ўніверсітэта з’яўляецца:

стварэнне ўмоў для павышэння педагагічнай і псіхалагічнай культуры бацькоў, фарміравання адказнага, пазітыўнага бацькоўства.

2.2. Задачы:

фарміраванне каштоўнасна-сэнсавых асноў бацькоўства;

актуалізацыя пачуцця адказнасці за выкананне бацькоўскіх функцый;

фарміраванне і развіццё псіхолага-педагагічных кампетэнцый бацькоў у галіне сямейнага выхавання (фарміраванне ведаў аб сямейнай псіхалогіі, дзіцяча-бацькоўскіх адносін, узроставых асаблівасцей дзяцей, фарміраванне гарманічных сямейных адносін, навыкаў канструктыўнага ўзаемадзеяння з дзецьмі і інш.), садзейнічанне развіццю навыкаў самаадукацыі бацькоў;

забеспячэнне мэтанакіраванай работы па прафілактыцы сямейнага недабрабыту і сацыяльнага сіроцтва, зніжэнне рызыкі канфліктных сітуацый і крызісных станаў, узнікнення цяжкасцей у сямейным выхаванні, аказанне своечасовай псіхолага-педагагічнай і інфармацыйнай дапамогі сем’ям, якія трапілі ў цяжкую жыццёвую сітуацыю;

арганізацыя эфектыўнага супрацоўніцтва і партнёрства бацькоў навучэнцаў і ўстановы адукацыі і г. д.

2.3. Асноўныя напрамкі дзейнасці бацькоўскага ўніверсітэта:

прававыя веды;

узроставая і сямейная псіхалогія;

педагогіка;

канструктыўнае ўзаемадзеянне.

2.4. Кіраўніцтва па кожнаму накірунку ажыццяўляе на дабравольнай аснове педагагічны работнік.

2.5. Арганізацыя адукацыйнага працэсу ва ўніверсітэце ажыццяўляецца на аснове запытаў бацькоў і законных прадстаўнікоў непаўналетніх.

2.6. Навучальны год у бацькоўскім універсітэце пачынаецца з  кастрычніка і заканчваецца не пазней  мая і складаецца з чатырох паседжанняў:

І – кастрычнік – лістапад;

ІІ  – снежань – студзень;

ІІІ – люты – сакавік;

ІV  – красавік – май.

2.7. Навучанне бацькоў можа ажыццяўляцца як вочна так і завочна (дыстанцыйна) па трох ступенях:

I ступень – «Маё дзіця – малодшы школьнік» - для бацькоў вучняў I-IV класаў,

II ступень «Маё дзіця – падлетак» - для бацькоў вучняў V-IX класаў,

2.8. Формы правядзення заняткаў:

традыцыйныя (лекцыі, гутаркі, круглыя сталы, дыскусіі, семінары-практыкумы, індывідуальныя гутаркі і кансультацыі, апытванне бацькоў па рознай тэматыцы, абмен вопытам работы і г. д.);

дыстанцыйныя (вебінары, форумы, on-line кансультацыі, размяшчэнне інфармацыі па актуальных пытаннях сямейнага выхавання на сайце школы, удзел у стварэнні рэкламных буклетаў, афармленне стэндаў, анкетаванне бацькоў, прыцягненне бацькоў да ўдзелу ў мерапрыемствах).

 

Умовы, парадак стварэння і кіраванне бацькоўскім універсітэтам

3.1. Умовы стварэння бацькоўскага універсітэта:

ствараецца на базе ДУА “Сіцькоўская  базавая школа”;

ствараецца на падставе загаду дырэктара школы і гэтага палажэння;

рэалізуецца ў кожным класе з законнымі прадстаўнікамі навучэнцаў;

за рэалізацыю бацькоўскага ўніверсітэта ў кожным класе адказвае класны кіраўнік;

заняткі праводзяцца не радзей за адзін раз у чвэрць;

кансультацыі для бацькоў праводзяцца ў адпаведнасці з планам работы;

бацькоўскі ўніверсітэт можа рэалізоўвацца ў вочнай і ў дыстанцыйнай форме, у выпадку пагаршэння эпідэміялагічнай сітуацыі толькі ў дыстанцыйнай форме;

на школьным інтэрнэт-сайце ствараецца раздзел (падраздзел) «бацькоўскі ўніверсітэт».

3.2. Каардынатар бацькоўскага ўніверсітэта:

нясе адказнасць за эфектыўнасць дзейнасці бацькоўскага ўніверсітэта;

каардынуе дзейнасць бацькоўскага ўніверсітэта;

ажыццяўляе ўзаемадзеянне з класнымі кіраўнікамі, сацыяльным педагогам;

падпісвае ўсе дакументы, якія тычацца дзейнасці бацькоўскага універсітэта, у межах сваёй кампетэнцыі;

вядзе ва ўстаноўленым парадку справаводства, пры неабходнасці складае справаздачную дакументацыю і прадстаўляе па запыце адпаведных дзяржаўных органаў звесткі аб рэалізацыі мерапрыемстваў бацькоўскага ўніверсітэта;

3.4. Дзейнасць бацькоўскага ўніверсітэта ажыццяўляецца ў адпаведнасці з дадзеным палажэннем, планам работы.

3.5.Падставай для пачатку і спынення дзейнасці бацькоўскага ўніверсітэта з’яўляюцца метадычныя рэкамендацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь або іншы нарматыўны прававы дакумент Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

 

Структура бацькоўскага ўніверсітэта

4.1.Структуру бацькоўскага ўніверсітэта вызначае і зацвярджае дырэктар установы адукацыі.

4.2.Бацькоўскі ўніверсітэт можа выкарыстоўваць у працы наступныя памяшканні, неабходныя для забеспячэння яго дзейнасці: навучальныя кабінеты, кабінет педагога сацыяльнага, бібліятэку, актавую залу і інш.

4.3.Класныя кіраўнікі арганізоўваюць і праводзяць мерапрыемствы бацькоўскага ўніверсітэта ў рамках гадзін арганізацыйна-выхаваўчай работы і ў час шостага школьнага дня.

Дакументацыя.

загад ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі аб арганізацыі работы бацькоўскага ўніверсітэта на базе школы;

Палажэнне аб бацькоўскім універсітэце;

план работы на навучальны год;

метадычныя матэрыялы, распрацоўкі, фотасправаздачы і іншыя матэрыялы, якія ствараюцца ў рамках работы бацькоўскага ўніверсітэта (размяшчаюцца на сайце ўстановы адукацыі, захоўваюцца ў электронным варыянце 1 год).

 

Парадак унясення змяненняў і (або) дапаўненняў у палажэнне

6.1. У сапраўднае Палажэнне могуць быць унесены неабходныя змены і (або) дапаўненні ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку.

 

 

свернуть

План работы на 2023/2024 учебный год

Тэма заняткаў

Форма правядзення

Тэрмін правядзення

Адказ

ныя

Месца і час правядзення

I ступень – «Маё дзіця – малодшы школьнік» - для бацькоў вучняў I-IV класаў

 

1

Значэнне сямейных традыцый у фарміраванні і развіцці дзіцяці

1. Каштоўнасці, традыцыі і звычаі сям'і.

2. Значэнне прыкладу бацькоў у выхаванні дзіцяці.

3.Значэнне сямейных традыцый пры фарміраванні ў дзіцяці жадання працаваць

Круглы стол

24.10

Лысёнак А.П.

акт.з.

13.00 

2

Станоўчыя эмоцыі ў жыцці школьніка

1.Эмоцыі ў нашым жыцці. 2.Значэнне эмацыянальна-пачуццёвай сферы для фарміравання паўнавартаснай асобы. 3.Рэкамендацыі бацькам па развіццю станоўчых эмоцый дзіцяці

Семінар-практыкум

19.12

Пазік А.А.

каб.10

13.00 

3

Працоўнае выхаванне дзяцей у сям’і

1.Выхаванне ў працы. 2.Роля сям’і ў развіцці працаздольнасці вучня.

3.Як навучыць сучаснае дзіця працаваць

Круглы стол/форум

27.03

Быкава Л.М.

акт.з.

13.00 

 

4

Эфектыўныя зносіны ў сям’і — залог поспеху школьніка

1.Сутнасць сямейных зносін. Сям’я як сістэма міжасобасных узаемадзеянняў.

2. Зносіны як працэс ўзаемаўплыву. 3.Асаблівасці сямейных зносін.

Культура сямейных зносін. Уплыў зносін бацькоў з дзецьмі на іх паўнавартаснае развіццё. Навыкі эфектыўнай камунікацыі. Стварэнне ў сям’і атмасферы абароненасці, цяпла і любові

Семінар-практыкум

22.05

Белазорчык Л.У.

 каб.8

13.00

II ступень «Маё дзіця – падлетак» - для бацькоў вучняў V-IX класаў

 

1

 Дзіця сярод аднагодкаў.

1.Дзіцячы калектыў і яго значэнне ў развіцці асобы школьніка.

2.Патрэбнасць дзіцяці ў прызнанні і самарэалізацыі.

3.Праблемы лідэрства. Развіццё здольнасці да супрацоўніцтва як перадумова паспяховасці ў жыцці.

4.Як дапамагчы дзіцяці ў наладжванні адносін з аднагодкамі

Круглы стол

25.10

Шамшур А.М.

каб.5

13.00 

  2

Роля сям’і ў выхаванні маральных якасцей асобы

1.Дзіця і задавальненне яго патрэб ў сям’і. Псіхолага-педагагічныя фактары развіцця і выхавання дзіцяці ў сям’і. 2.Тыпы сямейнага выхавання і іх характарыстыка. Гарманічнае сямейнае выхаванне, яго асноўныя характарыстыкі.

3.Праблемы маральнага выхавання дзяцей у сям’і. Маральныя традыцыі і звычаі.

4. Каштоўнасці сям’і як аснова выхавання дзіцяці

Лекцыя

21.12

Панкрат Л.І.

каб.11

13.00

3

Прафілактыка праблемных паводзін падлеткаў

1.Адхіленні ў паводзінах падлеткаў. Формы адыктыўных (залежных) паводзін падлеткаў (курэнне, алкагалізм, наркаманія і інш.). 2.Прычыны залежных паводзін. Прафілактыка залежнасцей у падлеткавым асяроддзі. 3.Роля бацькоў у папярэджанні адхіленняў у паводзінах падлеткаў

Семінар-практыкум

21.03

Мішута М.К.

каб.3

13.00 

 

4

Як зберагчы падлетка ад гвалту

1.Гвалт і бяспека нашых дзяцей. Віды гвалту. 2.Аналіз праблемных сітуацый. Прафілактыка асноўных рызык. 3.Асаблівасці віктымных паводзін (паводзін «ахвяры»)

Семінар-практыкум

17.05

Матэленак Т.М.

акт.з.

13.00

свернуть

График консультаций для родителей

Класс

Темы консультаций для родителей в 2023/2024 учебном году

Дата проведения

Ответственные

1-4

Психологические особенности младших школьников.

 

Агрессивное поведение: как помочь ребенку?

 

Развитие памяти и внимания младших школьников.

 

Как выявить и развить способности детей?

 

 

Отношения в семье как основа взаимопонимания.

 

Поощрение и наказание детей в семье.

 

 

Октябрь

 

 

Ноябрь

 

Декабрь

 

 

Январь

 

 

Апрель

 

 

Май

 

 

Классные руководители

 

Педагог социальный Белозорчик Л.В.

Классные руководители

 

Классные руководители

 

 

Классные руководители

 

педагог социальный Белозорчик Л.В.

5-9

Мой ребенок становится подростком.

 

 

Ребенок в коллективе сверстников.

 

Межличностное общение подростков.

 

О родительском авторитете.

 

Подросток в социальных сетях: что делать?

 

Домашняя работа: удовольствие или наказание?

Особенности взаимоотношений между братьями и сестрами в семье.

 

Сентябрь

 

 

Октябрь

 

Ноябрь

 

Январь

 

Март

 

Апрель

 

Май

 

 

 

Классные руководители

 

Классные руководители

Педагог социальный Белозорчик Л.В.

Классные руководители

Библиотекарь Мателенок Т.М.

Классные руководители

Педагог социальный Белозорчик Л.В.

свернуть

Протоколы заседаний родительского университета

Протокол № 1

заседания Родительского университета

ГУО «Ситьковская БШ»

Дата проведения: 24 октября 2023 года 

Время проведения: 14 ч 00 мин

Присутствовало: 7 человек (88%)

Тема: Значение семейных традиций в формировании и развитии ребенка

Повестка дня

 1. Ценности, традиции и обычаи семьи.
 2. Значение примера родителей в воспитании ребенка.
 3. Значение семейных традиций при формировании у ребенка желания трудиться.
 1. По первому вопросу слушали классного руководителя 5 класса Шамшур Е.Н. Елена Николаевна ознакомила с теорией вопроса о ценностях , традициях и обычаях семьи (выступление прикладывается).

По второму вопросу выступила заместитель директора по УВР Ероменок Л.И. о значении примера родителей в воспитании ребенка. Дети естественным образом наблюдают и повторяют то, что делают другие люди, в особенности их родители. По сути дела, именно сильно развитая способность подражать чужим действиям учит их, как поступать в той или иной ситуации.   (выступление прикладывается).

Классный руководитель 1 класса Лысенок Е.П. акцентировала внимание на значении семейных традиций при формировании у ребенка желания трудиться ( выступление прикладывается).

 1. Родители обсуждали вопрос семейных обязанностей детей. Из присутствующих родителей (9) по их словам все дети помогают в домашних делах (Глебко С. – вся работа по хозяйству, Драгун И. – принести дрова, Красько Т. – мытье посуды, Вика – подмести пол, Вяль Т. – уборка комнат, Дима и Сава – кормление кроликов). О проблеме зависимости от соцсетей родители промолчали, все сказали, что регламентируют время с мобильниками 

Рекомендации:

 1. Провести в школе мероприятие по ценности семьи «Увлечения нашей семьи», по классам.

                                                      2023/2024 учебный год     Панкрат Л.И.

 1. Подготовить презентацию положительного семейного опыта Глебко С.Ю. для родительского собрания в апреле 2024 года.

                                                               Ероменок Л.И.

 1. Подготовить и раздать всем родителям памятки о воспитании детей

                                  До 31 октября 2023 года     Ероменок Л.И.

Голосовали: за – единогласно

Секретарь:                 Е.П.Лысёнок

 

Протокол № 2

заседания Родительского университета

ГУО «Ситьковская БШ»

Дата проведения: 25 октября 2023 года 

Время проведения: 13ч 30мин

Присутствовало: 9 человек (82%)

Тема; Ребенок среди одногодков

Повестка дня

 1. Детский коллектив и его значение в развитии личности школьника.
 2. Потребность ребенка в признании и самореализации.
 3. Проблемы лидерства. Развитие способности к сотрудничеству как предпосылка успеха в жизни.
 4. Как помочь ребенку в налаживании отношений с одногодками.
 5. Выступления родителей.
 6. По первому вопросу слушали классного руководителя 8 класса Мишуто М.К. Раскрыл особенности детского коллектива, влияние на развитие личности ( выступление прикладывается).

 Потребность ребенка в признании и самореализации классный руководитель 6 класса Панкрат Л.И.  (выступление прикладывается).

О проблемах лидерства, развитие способности к сотрудничеству как предпосылки  успеха в жизни рассказала классный руководитель 9 класса Мателенок Т .М. (выступление прикладывается).

Дала советы родителям по налаживании отношений с одногодками классный руководитель 5 класса Шамшур Е.Н. (выступление прикладывается).

Родителям розданы памятки    «Что нужно помнить об особенностях общения подростка со сверстниками?»

Рекомендации:

 1. Продолжать совместную работу школы и семьи по социализации ребенка в детском коллективе.
 2. Вовлекать детей в общешкольную внеклассную жизнь. Давать возможность

      быть ответственными за поручения.

                Панкрат Л.И.,      Ероменок Л.И.

 1. Родителям больше разговаривать с ребенком о делах в школе, интересоваться успехами, неудачами. Постоянно

Голосовали: за – единогласно

Секретарь:                Е.Н.Шамшур

 

Протокол № 3

заседания Родительского университета

ГУО «Ситьковская БШ»

Дата проведения: 19 декабря  2023 года 

Время проведения: 12 ч 10 мин

Присутствовало: 6 человек (83%)

Тема: Положительные эмоции в жизни школьника

Повестка дня

 1. Эмоции в нашей жизни
 2. Значение эмоционально-чувственной сферы для формирования личности
 3. Рекомендации родителям по развитию положительных эмоций ребенка.

         По первому вопросу выступила классный руководитель 1 класса Лысенок Е.П. - период детства — самое подходящее время для приобретения полезных привычек и положительных черт характера, так необходимых в дальнейшей жизни (выступление прикладывается)

Педагог-дефектолог Быкова Л.Н. - эмоционально здоровый ребенок успешно справится с постоянно возрастающими требованиями и нагрузкой не только в период подготовки к школе, но и в процессе всего обучения. Такой ребенок в большинстве случае благополучно и самостоятельно преодолеет возрастные кризисы (выступление прикладывается).

 Классный руководитель 2/3 классов Пазик О.А. - душевная копилка ребёнка работает день и ночь. Её ценность зависит от того, что мы туда бросаем. Даже требования, которые Вы предъявляете, должны быть наполнены любовью и надеждой (памятка прилагается).

Рекомендации:

 1. Растиражировать памятки среди родителей по развитию положительных эмоций у ребенка.

                 До 21 12.2023                 Пазик О.А.

 1. В родительском чате разместить видеоролик «Развитие эмоциональной сферы ребенка»

                    Декабрь 2023                    Ероменок Л.И.

Голосовали: за – единогласно

Секретарь:                 Е.П.Лысёнок

 

Протокол № 4

заседания Родительского университета

ГУО «Ситьковская БШ»

Дата проведения: 21 декабря  2023 года 

Время проведения: 12 ч 10 мин

Присутствовало: 9 человек (89 %)

Тема: Роль семьи в воспитании моральных качеств личности

Повестка дня

 1. Ребенок и удовлетворение его потребностей в семье. Психолого-педагогические факторы развития и воспитания ребенка в семье.
 2. Типы семейного воспитания и их характеристика. Гармоничное семейное воспитание, его характеристики.
 3. Проблемы морального воспитания детей в семье. Нравственные традиции и обычаи.
 4. Ценности семьи как основы воспитания ребенка

Классный руководитель 8 класса Мишуто М.К. - многие родители считают, что крыша над головой, одежда по сезону, еда, игрушки – это все, что требуется ребенку. Но неимоверно важными оказываются и эмоциональные проявления любви, заботы, внимания, поддержки, безусловного принятия. Но, с другой стороны, не стоит переходить в крайность в своей опеке и любви, формирование автономности и компетентности являются неоценимо важными компонентами воспитания. Не стоит забывать и о корректных разумных границах, которые помогут ребенку понимать, что в жизни они встретят не только удовольствия, но и трудности, которые следует преодолевать ради достижения целей.  (выступление прикладывается)

Классный руководитель 5 класса Шамшур Е.Н. - в каждой семье объективно складывается определенная, далеко не всегда осознанная система воспитания. Здесь имеется в виду и понимание целей воспитания, и приемов воспитания, и учет того, что можно и чего нельзя допустить в отношении ребенка.  (выступление прикладывается).

 Классный руководитель 9 класса Мателенок Т.М. - нравственная деградация, прагматизм, утрата смысла жизни и культ потребления, подростковая наркомания и алкоголизм – вот те характеристики состояния современного общества и человека, которые свидетельствуют о духовном кризисе общества и утрате духовного здоровья личности (выступление прикладывается).

Классный руководитель 6 класса Панкрат Л.И. - семья и семейные ценности – это важнейший фундамент, на котором строится жизнь любого человека. Формирование личности начинается именно в семье: семейные ценности прививают нужные навыки для гармоничного развития целостной натуры (выступление прикладывается). 

Рекомендации:

 1. Подготовить выступление 2-3 семей по вопросу «Моя семья – ее ценность»

                 До марта 2024                 Панкрат Л.И.

Голосовали: за – единогласно

Секретарь:                 Е.Н.Шамшур

 

Протокол № 5

заседания Родительского университета

ГУО «Ситьковская БШ»

Дата проведения: 21 марта 2024 года 

Время проведения: 12 ч 00мин

Присутствовало: 8  человек

Тема: Профилактика проблемного поведения подростков

Семинар-практикум

Повестка дня

 1. Отклонения в поведении подростков. Формы аддиктивного поведения подростков

                   Кл.руководитель 9 класса Мателенок Т.М.

 1. Причины зависимого поведения в подростковом окружении

                       Кл.руководитель 8 класса  Мишуто М.К.

 1. Роль родителей в предупреждении отклонений в поведении подростка

                   Педагог социальный  Белозорчик Л.В.

 1. Беседа по теме заседания.

Классный руководитель 9 класса Мателенок Т.М. У подростков развито самомнение, утверждение своего «я» среди сверстников и в семье. При дружеских отношениях, взаимопонимнии отклонения становятся не ощутимы. (выступление прилагается).

Классный руководитель 8 класса Мишуто М.К. - Причины зависимого поведения влияют  на эмоциональное состояние и психическое развитие ребенка. В семьях, где царит гармония, как правило, у детей не возникают неврозы или невратические реакции, так как родители вовремя справляются со своими личными проблемами, не ссорятся в присутствии детей, не выясняют при них отношения, поддерживают теплые, доброжелательные взаимоотношения, учитывают интересы детей (выступление прилагается).

Педагог социальный Белозорчик Л.В. объяснила роль родителей  в воспитании ребенка, в предупреждении отклонений в поведении. О роли отца сказано много. Довольно сложно вырастить полноценную личность, будь то мальчик или девочка, без мужского влияния. Приведены примеры жизненных ситуаций (выступление прилагается).

Заместитель директора по УВР Ероменок Л.И. обратила внимание родителей на контроль за соцсетями, где зарегестрирован ребенок. В настоящее время активизировались молодежные субкультуры -  одна из них ЧВК Редан, необходимо отслеживать с кем общаются ваши дети. Не бояться связаться с классным руководителем, администрацией школы. За здоровье и жизнь ребенка нужно бороться, не упускать из виду никакие отклонения.

            Мама Сахатова Вадима рассказала о режиме дня сына, проблемно уложить вовремя спать, телефона нет, однако телевизор является тоже большим искушением. Одного за просмотром в ночное время не оставляют.

Мателенок Т.М. сказала, что разрешает детям поиграть в игры , но время устанавливает фиксированное – полчаса-час. Режим дня дети выполняют.

Мама Глебки Сергея сказала, что Сергей сам знает когда что выполнять. Спать не укладывает, засыпает скорее всего часов в11 вечера. Алеся ложится спать в 10 вечера, с мобильником почти не играет.

Рекомендации:

 1. Усилить контроль за соцсетями, в которых зарегестрированы дети.
 2. Строго следить за нахождением детей в вечернее время ( компания, где собираются).

Голосовали: за – единогласно

Секретарь:                 Е.П.Лысёнок

 

Протокол № 6

заседания Родительского университета

ГУО «Ситьковская БШ»

Дата проведения: 27 марта 2024 года 

Время проведения: 13 ч 30мин

Присутствовало: 7  человек

Тема: Трудовое воспитание детей в семье

Форум

Повестка дня

 1. Воспитание в труде

                   Педагог-дефектолог Быкова Л.Н.

 1. Роль семьи в развитии трудоспособности ученика

                  Учитель начальных классов Лысенок Е.П.

 1. Как научить современного ребенка трудиться

                   Педагог социальный  Белозорчик Л.В.

 1. Выступления родителей.

Классный руководитель 4 класса педагог-дефектолог  Быкова Л.Н. Воспитание труда в семье – семья, не подверженная социальному влиянию и способная воспитывать достойное молодое, трудолюбивое поколение . Должны быть два родителя, духовно-нравственное благополучие, медицинское благополучие, здоровый семейный образ жизни (выступление прилагается).

Влияние внутрисемейных отношений на умение трудиться  и психическое развитие ребенка раскрыла классный руководитель 1класса  Лысенок Е.П. В семьях, где царит гармония, как правило, у детей возникают желания что-то вместе делать, постигать трудовые навыки. (выступление прилагается).

Педагог социальный Белозорчик Л.В. объяснила роль родителей  в воспитании трудовых навыков у  ребенка. О роли отца сказано много. Довольно сложно вырастить полноценную личность, будь то мальчик или девочка, без мужского влияния. Приведены примеры жизненных ситуаций (выступление прилагается).

Заместитель директора по УВР Ероменок Л.И. обратила внимание родителей на контроль за соцсетями, где зарегестрирован ребенок. В настоящее время активизировались молодежные субкультуры -  одна из них ЧВК Редан, необходимо отслеживать с кем общаются ваши дети. Не бояться связаться с классным руководителем, администрацией школы. За здоровье и жизнь ребенка нужно бороться, не упускать из виду никакие отклонения.

            Мама Храповицкого Владика рассказала о режиме дня сына, проблемно уложить вовремя спать, телефона нет, однако телевизор является тоже большим искушением. Одного за просмотром в ночное время не оставляют.

Мателенок Т.М. сказала, что разрешает детям поиграть в игры , но время устанавливает фиксированное – полчаса-час. Режим дня дети выполняют.

Мама Глебки Сергея сказала, что Сергей сам знает когда что выполнять. Спать не укладывает, засыпает скорее всего часов в11 вечера. Алеся ложится спать в 10 вечера, с мобильником почти не играет.

Рекомендации:

 1. Родителям привлекать детей к любым совместным трудовым действиям.
 2. Строго следить за нахождением детей в вечернее время ( компания, где собираются).
 3. На школьный турслет (май 2024) пригласить пап для участия.

Голосовали: за – единогласно

Секретарь:                 Е.П.Лысёнок

 

Протокол № 7

заседания Родительского университета

ГУО «Ситьковская БШ»

Дата проведения: 16 мая  2024 года 

Время проведения: 11 ч 30 мин

Присутствовало: 9 человек (100 %)

 

Тема: Как уберечь подростка от насилия

Повестка дня

 1. Насилие и безопасность наших детей. Виды насилия.

                        Классный руководитель 5 класса Шамшур Е.Н.

 1. Анализ проблемных ситуаций. Профилактика основных рисков.

                         Классный руководитель 9 класса Мателенок Т.М.

 1. Особенности виктимного поведения (поведение «жертвы»)

                         Классный руководитель 6 класса Панкрат Л.И.

             Классный руководитель 5 класса Шамшур Е.Н. – если ребенок окажется в угрожающей ситуации, у него должно быть несколько вариантов выбора (выступление прикладывается).

Родителям розданы памятки «Родители должны знать».

Классный руководитель 9 класса Мателенок Т.М. – термин «анализ рисков» относится к процессу оценки, который выявляет потенциал любых неблагоприятных событий, которые могут негативно повлиять на организации и окружающую среду (выступление прикладывается).

Классный руководитель 6 класса Панкрат Л.И. – культура жертвенного поведения закладывается в наши головы чуть ли не с самого рождения. Здесь мы сталкиваемся с понятием «дисфункционной семьи», где ребенок вследствие ошибки воспитания получает, к примеру, какое-то родительское предписание (выступление прикладывается).

Рекомендации:

 1. Подготовить просмотр видеороликов по детям, которые являются «жертвами» в коллективе

                                Панкрат Л.И.

 1. Подготовить буклеты «Обратная реакция» ( по воспитанию детей строгостью, угрозами)

                                Мишуто М.К.

Голосовали: за – единогласно

 

Секретарь:                 Е.Н.Шамшур

 

Протокол № 8

заседания Родительского университета

ГУО «Ситьковская БШ»

Дата проведения: 22 мая  2024 года 

Время проведения: 10 ч 10 мин

Присутствовало: 5 человек (72 %)

 

Тема: Эффективные отношения в семье – залог успеха школьника

Повестка дня

 1. Сущность семейных отношений. Семья как система межличностных взаимодействий.

                                  Кл.руководитель 1 класса Лысенок Е.П.

 1. Отношения  как процесс взаимодействия.                         Классный руководитель 2/3 классов Пазик О.А.
 2. Особенности семейных отношений. Культура семейных отношений. Создание в семье атмосферы защищенности, теплоты и любви                          Педагог социальный Белозорчик Л.В.

    

         По первому вопросу выступила классный руководитель 1 класса Лысенок Е.П. – семья – это сообщество людей, объединенных брачными узами или кровным родством. Они ведут общий быт, у них есть общие цели, планы, бюджет и прочее. Но суть семейных отношений не только в материальных благах, это теплые чувства, которые мы проявляем друг к другу, традиции, доверие, поддержка и взаимовыручка (выступление прикладывается)

Классный руководитель Пазик О.А. – отношения между родителями и детьми – неформатный процесс взаимодействия, не поддающийся зачастую классификации или объяснениям (выступление прикладывается).

 Педагог социальный Белозорчик Л.В. – когда в семье появляется ребенок, супруги становятся не просто мужем и женой, они становятся родителями. Практика показывает, что никакой даже самый идеальный детский дом не может адекватно заменить ребенку родителей (памятка прилагается).

 

 

Рекомендации:

 1. На заседании провести тест-анкету «Отношения и взаимоотношения»

                 2024/2025 у.г.                 Быкова Л.Н.

 1. Создать коллаж «Моя ценность – семья»

                  2024/2025 у.г.          Учителя начальных классов

Голосовали: за – единогласно

 

Секретарь:                 Е.П.Лысёнок

свернуть

Каталог материалов

Для занятий родительского университета

Обратная связь

поделиться в:

Интернет-ресурсы: